June 29, 2015

Day 9 - June 29

Kōnomine-ji 神峰寺 → Ioki 伊尾木 → Aki 安芸 → Akano 赤野 → Yasu 夜須 → Kagami 香我美 Read more

June 30, 2015

Day 10 - June 30

Kagami 香我美 → Nankoku City 南国市 → Kochi City 高知市 / Temples: 28 (Dainichi-ji 大日寺), 29 (Tosa Kokubun-ji 土佐国分寺), 30 (Zenrakuji 善楽寺) Read more

July 2, 2015

Day 12 - July 2

Kochi City (高知市) / Temples: 33 Sekkei-ji (雪蹊寺), 34 Tanema–ji (種間寺), 35 Kiyotaki-ji (清滝寺) Read more

Theme by Emir Ribic

Powered by Hugo & Kiss.